ข่าว

ประกันสังคม เปิดยื่น ทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา ม.33, ม.39, ม.40

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตราการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากการล็อคดาวน์เพื่อคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงินโครงการเยียวยาให้คนไทยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

ล่าสุดวันที่ 1 ก.ย.2564 สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา โดยสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.เป็นต้นไป เฉพาะผู้ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ที่นี้ (คลิกตรวจสอบสิทธิ) โดยใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

สำหรับเงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้

ม.33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ

ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ม.40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 ก.ค.2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ส.ค.2564

วิธีการทบทวนสิทธิ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ ใช้เพียงแค่ “บัตรประชาชนของตนเอง” ที่มีเลข 13 หลัก เท่านั้น โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากการเช็กสถานะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเท่านั้น หากขึ้นได้รับสิทธิแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ในวัน พฤหัสและวันศุกร์ (คลิกดาวโหลดแบบฟอร์ม)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!